Kali Kaleidoscope

INFO:

  • Series: BodyWorks / Kaleidoscopes
  • Name: “Kali”
  • Size: 24″x24″